V roku 2018 pripravujeme....

....pre našich členov a jazdcov v kurzoch, ale samozrejme radi privítame aj záujemcov z iných klubov:

plánujeme 2 trojdňové sústredenia, p.trénera aj termín uverejníme v predstihu

seriál klubových pretekov formou verejných tréningov"Skokan roka 2018" - spolu plánujeme desať podujatí počas mesiacov marec až december 2018(približne každý mesiac jeden klubový pretek) ,jednotlivé termíny s predstihom uverejníme, termíny prvých štyroch podujatí:

KP1 - sobota 24.3.2018

KP2 - sobota 14.4.2018

KP3 - sobota 12.5.2018

KP4 - sobota 16.6.2018

v máji Skúšky základného výcviku jazdca ...... pravdepodobný termín 8.5.2018

prvý ročník podujatia ""Drezuráčik roka 2018" -štyri podujatia zamerané na štýl a estetiku jazdenia, ktoré budú prebiehať podobným spôsobom ako Skokan roka, presné termíny uverejníme skoro

14.júl 2018 - "Cena starostu obce" Vysoká pri Morave, obtiažnosť ZZM až L(od výšky prekážok 80cm po 120cm), a posilníme aj pony šport a šport pre začínajúcich, a to súťažami  s výškou prekážok 50cm, 60cm a 70cm pre pony aj väčšie kone, vo vekových ktg. do 12, do 15 a 15+hobby jazdci 

13.október 2018 - "Rozlúčka so sezónou" 2018, obtiažnosť ZZM až L(od výšky prekážok 80cm po 120cm) a posilníme aj pony šport a šport pre začínajúcich, a to súťažami  s výškou prekážok 50cm, 60cm a 70cm pre pony aj väčšie kone, vo vekových ktg. do 12r., do 15r. a 15+hobby jazdci

v mesiacoch júl a august 2018 - denné tábory zamerané na jazdectvo, starostlivosť o zvieratá a šport....spolu 8 turnusov podľa záujmu detí a rodičov, jeden až dva turnusy budú vyhradené pre sústredenie/-ia organizované pre našich malých/mladých jazdcov - prebehnú formou sústredenia

december - uzatvorenie jazdeckej klubovej sezóny 2018 

veríme, že aj v tomto roku dospelí jazdci ale aj deti a mládež absolvujú výjazdy na preteky mimo Vysokej pri Morave

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.